Badania kamerą termowizyjną

Poznań i wielkopolska


Oferujemy usługi w zakresie pomiarów i analiz termowizyjnych.
Dysponujemy profesjonalną kamerą termowizyjną FLIR E6xt.

Zakres badańZadzwoń - 605 42 87 67

Zakres badań termowizyjnych

N

Stan izolacji cieplnej budynku lub jakość wykonania izolacji

N

Określenie mostków termicznych

N

Określenie miejsc przemarzania

N

Sprawdzanie miejsc narażonych na powstawanie wilgoci i pleśni

N

Prawidłowość montażu stolarki okiennej i drzwiowej

N

Nieszczelności instalacji centralnego ogrzewania i instalacji wodnej

N

Poprawność funkcjonowania instalacji c.o.

N

Poprawność działania wentylacji

Zarezerwuj termin badania kamerą termowizyjną

Zarezerwuj termin badania kamerą termowizyjną

Gwarancja rzetelnego badania kamerą termowizyjną

Przykładowe zdjęcie z kamery

Kamera termowizyjna FLIR E6xt

Posiadamy świadectwo wzorcowania kamery

SBS Skibiński Building Structures jest członkiem

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Referencje

Nadzorowane przez SBS Skibiński Building Structures roboty na budowie zostały zrealizowane prawidłowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, normami i przepisami oraz dokumentacją projektową. Budowa była nadzorowana prawidłowo pod względem organizacji prac oraz BHP.

Roboty zostały wykonane prawidłowo i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Roboty zostały zrealizowane prawidłowo oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. Firmę SBS Skibiński Building Structures możemy polecić jako solidną i rzetelną w zakresie nadzoru nad realizacją kontraktów budowlanych.

Realizacje

Kontakt

tel. +48 605 428 767

e-mail: biuro@sbspoznan.pl

Oferta

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Kierownik Budowy

Inwestor Zastępczy

Project Managment

Opinie Techniczne

Ekspertyzy Techniczne

Doradztwo Techniczne

Projektowanie

Generalne Wykonawstwo

Członkostwo

Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa

Wielkopolska Izba Inżynierów Budownictwa

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

SBS Skibiński Building Structures

Rzetelny i profesjonalny Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz w branży instalacyjnej, elektrycznej i drogowej, z wieloma potwierdzonymi referencjami u Inwestorów polskich i zagranicznych.

O firmie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Kierownik Budowy